57

ថ្នាំផែនដី Vitamin ADE3E

 • ថ្នាំផែនដី Vitamin ADE3E
  • សមាសធាតុៈ
   • Vitamin A…………………………………………………………80,000IU
   • Vitamin D3……………………………………………………….40,000IU
   • Vitamin E……………………………………………………………..20mg
Category:

Description

 • ថ្នាំផែនដី Vitamin ADE3E
  • សមាសធាតុៈ
   • Vitamin A…………………………………………………………80,000IU
   • Vitamin D3……………………………………………………….40,000IU
   • Vitamin E……………………………………………………………..20mg

 

 • ប្រសិទ្ធិភាពៈ

ការពារ និងព្យបាលបណ្តាជម្ងឺខ្វះវីតាមីន A D3 E បង្កើនសុខភាពដើម្បីការពារជម្ងឺផ្សេងៗដូចជាមេរោគឆ្លង សើស្បែក បង្កើនការ ធំធាត់លឿន និង ជួយអោយស៊ីចំណីច្រើន ។

 • កំរិត និងរបៀបប្រើប្រាស់ៈ (ចាក់សាច់ដុំ)
  • គោ ក្របីៈ ១ម.ល/២០-៣០គក្រ ទម្ងន់សត្វ។
  • ជ្រូក កូនគោ កូនក្របីៈ ១ម.ល/១៥គក្រ ទម្ងន់សត្វ។
  • កូនជ្រូក ឆ្កែ ឆ្មាៈ ១ម.ល/១០គក្រ ទម្ងន់សត្វ។

ការពារ ៣-៤អាទិត្យចាក់ម្តង។

ព្យាបាល ១ថ្ងៃចាក់ម្តង ប្រើ ៣-៥ថ្ងៃ។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ថ្នាំផែនដី Vitamin ADE3E”