7

ន័រហ្វុក អាណា-សេ (Norflox Ana+C)

ន័រហ្វុក អាណា-សេ

(Norflox Ana+C)

សមាសធាតុផ្សំ

  • Norfloxacin Base……………………………………………………………………….2,000mg
  • ……………………………………………………………………………………….100mg
  • Vitamin C…………………………………………………………………………………….500mg
Category:

Description

ន័រហ្វុក អាណា-សេ

(Norflox Ana+C)

សមាសធាតុផ្សំ

  • Norfloxacin Base……………………………………………………………………….2,000mg
  • ……………………………………………………………………………………….100mg
  • Vitamin C…………………………………………………………………………………….500mg

 

​ការប្រើប្រាស់  

  • មាន់ ទាៈ ព្យាបាលជំងឺ រលាកពោះ, រាគអាចម៍, Sallmonelosis, មេរោគក្នុងឈាមដោយពពួកEcoli, CRD, ជំងឺរលាកច្រមុះ និងគ្រុនក្តៅ (Pasteurllosis)។
  • ជ្រូកៈ រលាកសួត, Sallmonelosis, រាគអាចម៍, រលាកពោះវៀន, រលាកស្បូន, រលាកដោះ។

 

របៀបប្រើប្រាស់ៈ       

          – ការពារៈ បក្សី ១00ក្រ សំរាប់លាយចំណី ៥០គក្រ          -ជ្រូក ១០០ក្រ សំរាប់លាយចំណី ៤០គក្រ

          – ព្យាបាលៈ ប្រើថ្នាំពីរដងនៃកំរិតការពារខាងលើ។

**ហាមប្រើ ៧ថ្ងៃមុនយកសាច់បរិភោគ។

ប្រយ័ត្នៈ                   ថែរក្សាទុកកន្លែងត្រជាក់តែស្ងួតជៀសវាងត្រូវកំដៅថ្ងៃ។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ន័រហ្វុក អាណា-សេ (Norflox Ana+C)”