42

ហ្សង់តាកូវីត (Genta Covit)

ហ្សង់តាកូវីត
(Genta Covit)

សមាសធាតុផ្សំ

  • …………………………….500mg – Niacie……………………………………200mg
  • …………………….200mg – Vitamin B2……………………………….10mg
  • ……………………………200mg – Lactose…………………………………100mg
Category:

Description

ហ្សង់តាកូវីត
(Genta Covit)

សមាសធាតុផ្សំ

  • …………………………….500mg – Niacie……………………………………200mg
  • …………………….200mg – Vitamin B2……………………………….10mg
  • ……………………………200mg – Lactose…………………………………100mg

​ប្រសិទ្ធិភាព    

  • សត្វពាហនៈ ព្យាបាលជម្ងឺផ្តាសាយ គ្រុនក្តៅ អន់បាយ រលាកពោះវៀន រលាកស្បួន និងរលាកសន្លាក់។
  • បក្សីៈ  ព្យាបាលជម្ងឺផ្តាសាយ ត្រូវក្តៅស្រៀវស្រាញ រលាកពោះវៀន Salmonellosis រលាកច្រមុះ ចំពោះទា។

 

កំរិត និងវិធីប្រើ (លាយក្នុងទឹក ឬ ចំណី)

  • ការពារៈ ៥ក្រាម លាយទឹក ៥លីត្រ ឬ ២គក្រចំណី ប្រើជាប់រហូត
  • ព្យាបាលៈ ៥ក្រាម លាយទឹក ២លីត្រ ឬ ១គក្រចំណី។

 

ប្រយ័ត្នៈ                   ថែរក្សាទុកកន្លែងត្រជាក់តែស្ងួតជៀសវាងត្រូវកំដៅថ្ងៃ។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្សង់តាកូវីត (Genta Covit)”